FARM

Jyunikyo, Katori-shi, Chiba-ken, Japan
Fusaotome, Koshihikari, Mochi, and Ancient rice

 

© OSKA